Työllisyyspolitiikka on myös aluepolitiikkaa

Työllisyyspolitiikka on myös aluepolitiikkaa

Tilastokeskuksen maanantaina julkistama väestöennuste on Lapin kannalta karua luettavaa: iso osa kunnista uhkaa menettää yli neljänneksen asukkaistaan tulevina vuosina. Rovaniemi sentään vielä kasvaa, ollen yksi harvoista kasvukaupungeista koko maassa. Mutta on selvää, että Rovaniemenkin asema pohjoisen elinkeinojen ja palveluiden keskuksena vaikeutuu, jos ympäröivän maakunnan elinvoima hupenee ennustettua tahtia.

Rovaniemi on viime vuosina kasvanut jatkuvasti ennusteita nopeammin. Lappi on ollut kokonaisuudessaan koko maan talouden merkittävimpiä valopilkkuja viimeisten kymmenen vuoden ajalta. Tulevien vuosien tärkein kysymys onkin, onnistutaanko tätä kehitystä pitämään yllä ja lyömään ennusteet myös tulevaisuudessa. Lapin kannalta viime viikon yksi parhaista uutisista oli, että Helsingin Sanomien mielipidetutkimuksen mukaan suomalaisilla on vahva tahto huolehtia koko maan elinvoimaisuudesta. Tulos oli yhdenmukainen Yleisradion aiemmin tekemän vastaavan kyselyn kanssa. Suomalaisten laaja enemmistö toivoo, että kaikki maamme alueet voivat menestyä. Tämä antaa hyvän selkänojan meille Lapin edustajille.

Jotta alueet voivat menestyä tarvitaan työllistäviä elinkeinoja sekä toimivia palveluita ja infrastruktuuria. Jotta elinkeinoilla on edellytyksiä työllistää, tarvitaan viisasta työllisyyspolitikkaa. Jotta palvelut ja infrastruktuuri voidaan turvata, tarvitaan vahvaa julkista taloutta. Nämä kaksi tekijää ovat ratkaisevia myös Lapin elinvoiman kannalta.

Tästä syystä onkin huolestuttavaa, että maan uusi hallitus kyllä puhuu kauniisti näistä asioista, mutta teot eivät vastaa edes hallitusohjelmaa. Keväällä kuulimme, että julkisen talouden kestävyydestä ja työllisyydestä huolehditaan. Nyt on kuitenkin kohta jo uudelleen lumi maassa, eikä yhtään uskottavaa esitystä näiden asioiden edistämiseksi ole hallituksen puolelta tuotu esiin.

Päinvastoin taloustieteilijät arvioivat, että hallituksen esittelemät linjaukset työllisyyspolitiikassa jopa heikentävät työllisyyttä. Samalla ensi vuoden budjetissa menoja lisätään vailla tietoa tuloista. Jos tulot eivät kasvakaan, kenen niskaan velkaongelma kaatuu? Lasku uhkaa lopulta langeta maksettavaksi niille, jotka kipeimmin kaipaavat yhteiskunnan tukea. Siihen joukkoon lukeutuvat myös kaikki Lapin kunnat, joiden talous on jo ennestään ollut vaikeuksissa valtionosuusleikkausten johdosta.

Siksi eduskunnassa käsitellään tällä viikolla vaalikauden ensimmäistä välikysymystä, jotta hallituskin havahtuisi huomaamaan työllisyystoimien ja vastuullisen taloudenpidon tärkeyden koko maan kannalta. Hyvä työllisyyspolitiikka olisi nimittäin samalla myös parasta aluepolitiikkaa.