Turvallisuus on yhteiskunnan peruskallio

  • Post author:
  • Post category:Uutiset

Heikki Autto pitää Lapin turvallisuuden varmistamista yhtenä tulevan eduskunnan tärkeimmistä tehtävistä. Autton ajattelussa turvallisuus on peruskallio, joka takaa, että Suomi voi olla maailman paras maa myös tulevaisuudessa.

Viime aikojen uutiset Suomesta ja maailmalta vaativat tulevaa eduskuntaa tekemään jämäköitä päätöksiä turvallisuuden vahvistamiseksi, toteaa eduskuntaan työtä jatkamaan tähtäävä lappilaisvaikuttaja Heikki Autto.

Suomea pidetään monien kansainvälisten arvioitsijoiden mukaan maailman turvallisimpana maana. Viime aikoina on kuitenkin uutisoitu suomalaisten turvallisuudentunnetta horjuttavista tapahtumista niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.

– Haluan rakentaa Suomea turvalliseksi maaksi. Viime aikoina esiinnousseet rikosepäilyt ovat kauhistuttavia. On varmistettava, että tällaisia asioita ei pääse Suomessa tapahtumaan, Heikki Autto jyrähtää.

Turvallisuusviranomaisten resursseja on lisättävä

Suomi on pitkä maa, jossa eri alueiden olosuhteet vaihtelevat paljon. Poliisihallituksen tuoreen tilaston mukaan pisimpään poliisia joutuu odottamaan Lapissa. Autto on huolestunut nykyisestä tilanteesta, jossa Enontekiöllä ja Utsjoella joutuu odottamaan poliisin apua jopa kaksi tuntia.

– Turvallisuusviranomaisten – erityisesti poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen – resursseja on lisättävä, jotta turvallisuutta voidaan vahvistaa, Autto paaluttaa.

Suomessa turvallisuutta tuottavia viranomaisia on väestömäärään suhteutettuna huomattavasti muita pohjoismaita vähemmän. Tätä perustellaan usein viranomaisten hyvällä yhteistyöllä, joka onkin suomalaisen yhteiskunnan vahvuus. Hyvän turvallisuustilanteen ylläpitämiseksi kaikkien turvallisuutta tuottavien viranomaisten määrää tulee kuitenkin Autton mukaan lisätä tuntuvasti. Silloin myös yhteistyössä on enemmän voimaa. Tämän tulee näkyä myös harvaan asutuilla alueilla.

– Kun viranomaisten apua tarvitaan, on avun myös oltava lähellä – ihan kaikkialla. Viime aikojen tapahtumat ovat alleviivanneet sen tosiasian merkitystä, että poliisia tarvitaan myös rikoksia paljastavaan toimintaan sekä rikosten tutkintaan, jotta rikolliset eivät pääse kulkemaan vapaalla jalalla, Autto toteaa.

Autton mukaan poliisia tarvitaan, koska pelkkä poliisin läsnäolo ja näkyminen luo jo itsessään turvallisuutta arkeen. Myös Lapin matkailun kestävän kasvun kannalta turvallisuus on aivan avainasemassa.

Turvallisuus muodostuu laajasta kokonaisuudesta

– Turvallisuuden kannalta tärkeä lähtökohta on, että jokainen kokee itsensä osalliseksi yhteiskuntaan. Kun Suomi on maa, jossa kaveria ei jätetä, ei meillä ole kasvualustaa rikollisuudelle eikä puutetta maanpuolustustahdosta. Vaikka elämme rauhan aikaa, niin myös monia yllättäviä arjen tilanteita varten omien taitojen kehittäminen on tärkeää, Autto sanoo.

Autton mukaan syrjäytymisen estäminen on keskeinen turvallisuutta lisäävä tekijä. Työllisyysasteen nosto on tärkeää, mutta samoin pitää panostaa enemmän jo varhaiskasvatukseen ja perheiden tukeen, jotta jokainen lapsi voi saada mahdollisimman hyvät lähtökohdat koulutielle ja sitä myötä työelämään.

– Esimerkiksi huumerikollisuuden kitkemisessä aivan olennaista on, että huumeiden käytölle ei ole kysyntää, joka useimmiten puolestaan kumpuaa työttömyyden ja huonompiosaisuuden tuomasta epätoivosta, Autto pohtii.

Lapin laajuus ja sijainti tuovat omat haasteensa turvallisuudelle

Vapaaehtoisten toimijoiden merkitys Lapin turvallisuudelle on suurempi kuin yleisesti ajatellaan. Esimerkiksi vapaapalokuntien toiminta arjen turvana on korvaamattoman arvokasta.

– VPK-toimintaan ja muuhun vapaaehtoistyöhön on panostettava, jotta apu on oikeasti lähellä, kun hätä on suurin, Autto toteaa.

Autton mukaan viranomaiset voisivat hyödyntää vapaaehtoistoimijoita jopa nykyistä aktiivisemmin turvallisuuden ylläpitämisessä. Mainio esimerkki poliisin ja vapaaehtoisten sujuvasta yhteistyöstä on vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapepa. Poliisin apuna etsintätehtävissä toimii satoja vapaaehtoisia myös Lapissa.

Lapin sijainti keskellä kalottialuetta Ruotsin, Norjan ja Venäjän rajanaapurina tuo turvallisuuden tuottamiselle omat haasteensa.

– Hyvin konkreettinen arjen turvallisuuteen vaikuttava tekijä on viime vuosina valtavasti kasvanut ulkomainen rekkaliikenne pohjoisen teillä. Lapin teitä ei ole rakennettu näin suurille liikennemäärille, Autto sanoo.

Tiestön kunto ei ole ollut riittävä liikennemäärien kasvuun nähden ja liian moni on joutunut onnettomuuksiin tai vaaratilanteisiin ulkomaisen raskaanliikenteen kanssa.

– Ulkomaalaisille rekoille on määrättävä tienkäyttömaksut Ruotsin ja Norjan tapaan ja rekkojen talvirengasmääräyksiä pitää tiukentaa. Ja tietysti tiestö täytyy saada kuntoon ja tienpitoa parantaa, kun liikennemäärät kasvavat. Varsinkin raskaan liikenteen kasvun ennustetaan jatkuvan voimakkaana, Autto sanoo.

Rajaturvallisuuteen kannattaa panostaa

Suomen ja Ruotsin raja on jo vuosikymmeniä ollut avoin raja ja EU:n myötä liikkumisen vapaus on laajentunut maanosan laajuiseksi. Tornio onkin Suomen vilkkain rajanylityspaikka. Vapaus ei kuitenkaan saa tarkoittaa sitä, että huumeet, rikolliset ja varastettu tavara voisivat liikkua vapaasti, Autto sanoo.

– On myös taloudellisesti järkevää pysäyttää rikollisuus jo rajalla. Inhimillisten haittojen lisäksi säästetään myös poliisin ja oikeuslaitoksen ajankäytössä ja kustannuksissa, kun esimerkiksi huumausaineista johtuvien rikosten määrä pienenee, Autto ajattelee rajaturvallisuuden lisäämisestä.

Autton mukaan rajaturvallisuudesta vastaavilla viranomaisilla tulee olla riittävät resurssit ja toimivalta. Rajavartijoita tarvitaan lisää jo pelkästään matkailun nopean kasvun vuoksi, mutta Lapin ihmisten turvallisuus tulee olla kaiken toiminnan ensisijainen lähtökohta.

Puolustusvoimien isot materiaalihankinnat on turvattava

Kansakuntana suomalaisten turvallisuuden kannalta ensiarvoista on maanpuolustustahto ja varmuus siitä, että tarvittaessa koko maata pystytään puolustamaan. Koko Suomen uskottava puolustus on oltava lähtökohtana myös ajankohtaisissa materiaalihankinnoissa.

– Geopolitiikan nopeat muutokset Suomen lähialueilla on otettava vakavasti. Puolustuskyvyn ylläpitämiseksi on tehtävä tarvittavat investoinnit niin ilmavoimien uusiin hävittäjiin kuin maa- ja merivoimien tarpeisiin, Autto painottaa.

Puolustusvoimat on Lapissa merkittävä työnantaja ja sitä myötä hävittäjähankinta on myös varsin konkreettinen elinvoimakysymys.

– Puolustusvoimien läsnäolo ja työpaikat ovat Lapille erittäin tärkeitä, Autto toteaa.

Autton mukaan tulevaan eduskuntaan tarvitaan viisasta harkintaa ja kokemuksen tuomaa varmuutta, jotta koko maalle tärkeät hankkeet toteutetaan tavalla, joka varmistaa Suomen turvallisuuden ja turvaa työpaikat pohjoisessa.