Työ, perhe ja turvallisuus


Ajatuksiani työstä ja Lapin elinvoimaisuudesta:

 • Lappiin tarvitaan työtä ja toimeentuloa. Lapin puhdas luonto ja elinkeinot on onnistuttava sovittamaan yhteen kestävällä tavalla.
 • Investoinneille pitää luoda suotuisa ympäristö, jotta työpaikkoja voi syntyä.
 • Lapin satamien kautta kulkee 10% maamme viennistä. Meri-Lapin kilpailukyvystä huolehtiminen on elintärkeää koko Suomelle.
 • Lapin saavutettavuutta on parannettava: lentoyhteydet on turvattava, tiet on pidettävä nykyistä paremmassa kunnossa, rautatieyhteys Tornioon ja edelleen Ruotsiin että Kolariin on sähköistettävä.
 • Ulkomaalaisille rekoille on määrättävä tienkäyttömaksut Ruotsin ja Norjan tapaan.
 • Lapin luonto ja sen eri vuodenajat tarjoavat mittaamattomat mahdollisuudet kehittää matkailua ympärivuotiseksi. Alan kestävän kasvun turvaamiseksi on tehtävä tarvittavat toimenpiteet myös lainsäädäntötasolla.

Ajatuksiani perheistä ja hyvinvoinnista:

 • Kansanedustajana teen päätöksiä, joiden takana voin hyvillä mielin seistä vielä vuosikymmentenkin kuluttua.
 • Perheiden perustamista on tuettava.
 • Haluan, että perheet voivat asettua Lappiin ja löytää täältä töitä.
 • Suomessa on oltava maailman paras koulutus ja kaikille yhtäläiset edellytykset menestyä elämässä.
 • Laadukas terveydenhuolto kuuluu kaikille.
 • Sote-uudistukseen on löydettävä kestävä ratkaisu niin, että palvelut saadaan turvattua joka puolella Lappia.

Ajatuksiani turvallisuudesta:

 • Perheenisänä minulle on tärkeää, että lastemme tulevaisuus on turvallinen.
 • Vanhenemista ei tarvitse pelätä, vaan meidän on taattava kaikille hyvä hoiva.
 • Hoitajia tarvitaan lisää. Lakiin on säädettävä hoitajamitoituksesta, joka perustuu yksilölliseen hoidon tarpeen arviointiin.
 • Haluan rakentaa Suomea turvalliseksi maaksi, jossa kaikille riittää töitä.
 • Turvallisuusviranomaisten – erityisesti poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen – resurssit on turvattava, jotta jokainen lappilainen voi kokea olonsa turvalliseksi.
 • Puolustusvoimien materiaalihankinnat on toteutettava. Koko maan uskottava puolustus on turvattava myös tulevaisuudessa.