Hyvän on oltava luja

Hyvän on oltava luja

Uuden eduskunnan työ on lähtenyt ripeästi käyntiin. Haluan vielä kiittää, sekä minua äänestäneitä, että kaikkia vaaleihin osallistuneita. Kansanvalta osoitti jälleen voimansa. Suomi on yksi maailman vanhimmista yhtäjaksoisista demokratioista. Saamme todella olla iloisia – ja ylpeitäkin – pitkästä perinteestämme sekä järjestelmämme toimivuudesta. Vahva kansanvalta on keskeinen kulmakivi maamme menestykselle. 

Heti uuden eduskunnan ensimmäisinä viikkoina on käynyt selväksi, kuinka tärkeää on, että Lapin ääni kuuluu päätöksenteossa mahdollisimman vahvasti. Metsä Groupin investointisuunnitelma toisi työtä, toimeentuloa ja tulevaisuudenuskoa koko Lappiin. On ollut hämmästyttävää kuulla hallitusneuvottelujen alla sellaisiakin puheenvuoroja, joissa vähätellään investoinnin merkitystä ja pahimmillaan asetutaan jopa suoraan vastustamaan hanketta. On välttämätöntä, että Lapista saadaan vietyä päätöksentekoon oikeaa tietoa, jotta asiat voivat edetä kestävällä tavalla. 

Omassa toiminnassani kaikkein tärkeintä on, että Lappi menestyy. Lapin eri seutukuntien menestyminen on aina myös Rovaniemen etu. Ja Rovaniemen menestyminen puolestaan palvelee koko Lappia. Siksi on mukava huomata, että luottamusta toimintaani löytyy yli puoluerajojen ja kaupunginvaltuusto haluaa valita minut jatkamaan työtä puheenjohtajana myös seuraavat kaksi vuotta. 

Lapin pääkaupunkina Rovaniemi ei ole mikä tahansa maakuntakeskus. Sijainti pohjoisella napapiirillä on muodostunut kiinnostavaksi myös kansainvälisessä politiikassa. Tästä konkreettisena osoituksena Arktisen neuvoston ulkoministerikokous, joka päätti Suomen puheenjohtajakauden. On todella tärkeää, että Suomella on käytettävissään tällainen foorumi, jossa pääsemme samoihin pöytiin suurvaltojen kanssa. Kokouksen puheenvuorot olivat kovia. Puheissa esiin nousseita asioita voi kuitenkin peilata siihen, miten valtiopäivien avajaisissa tasavallan presidentti Sauli Niinistö viisaasti puhui uudelle eduskunnalle: maailmassa, jossa on vihaa ja pahaa, hyvän on oltava luja. 

Hallitusneuvottelut pääsevät pian täyteen vauhtiin. Uuden hallituksen tärkein tehtävä on huolehtia siitä, että maailmassa, jossa äänenpainot ovat koventuneet, Suomen puolustuksesta ja turvallisuudesta huolehditaan kaikissa tilanteissa. Hyvän on oltava luja. Vahvan perustuksen varaan voimme sitten rakentaa kaikkea muuta hyvinvointia, josta yksi hienoimpia esimerkkejä on se, että kansainvälisten arvioitsijoiden mukaan tyttölapselle Suomi on maailman paras maa syntyä. Tällaisia saavutuksia meidän on syytä vaalia ja pysyä kansakuntana lujana, jotta pystymme tämän perinnön turvaamaan myös tuleville sukupolville. 

Hyvää tulevaa äitienpäivää!