Heikki Autto: Suomi on pe­las­tet­ta­va yli­vel­kaan­tu­mi­sel­ta

Heikki Autto: Suomi on pe­las­tet­ta­va yli­vel­kaan­tu­mi­sel­ta

Kokoomuksen tärkein tavoite on suomalaisten hyvinvoinnin turvaaminen ja tärkeiden palveluiden tulevaisuus. Heikki Autton mukaan tämä edellyttää Suomen julkisen talouden tasapainottamista, velkaantumisen pysäyttämistä ja kansantalouden kääntämistä kasvu-uralle.

”Valtion talous on tasapainotettava, jotta emme jätä lapsillemme kohtuutonta velkataakkaa. Miljardeihin kohonneet korkomenot nakertavat hyvinvointia jo nyt. Velkaantumisen pysäyttäminen on tehtävä aikailematta, jotta voimme siirtää Suomen hyvinvoivana maana myös seuraaville sukupolville”, Heikki Autto linjaa.

”Valtion talous on tasapainotettava, jotta emme jätä lapsillemme kohtuutonta velkataakkaa. Miljardeihin kohonneet korkomenot nakertavat hyvinvointia jo nyt. Velkaantumisen pysäyttäminen on tehtävä aikailematta, jotta voimme siirtää Suomen hyvinvoivana maana myös seuraaville sukupolville”, Heikki Autto linjaa.

Suomen julkisen talouden velkaantuminen johtuu nopeasti kasvaneista julkisista menoista. Rahaa on kuluneen vaalikauden aikana laitettu koronakriisin hoidon ja turvallisuuden vahvistamisen lisäksi miljardikaupalla lukuisiin menokohteisiin keskustavasemmistolaisen hallituksen alkumetreiltä lähtien.

Kokoomuksen kansanedustaja Heikki Autton mukaan lähes 40 miljardin euron alijäämiä ei voi mitenkään perustella pelkästään pandemialla ja Venäjän hyökkäyksellä Ukrainaan.

– Hallitukselta on puuttunut sekä kyky että ilmeisesti myös tahto laittaa asiat tärkeysjärjestykseen. Kun uusia välttämättömiä menoja on tullut, hallitus ei ole pystynyt säästämään mistään vähemmän tärkeästä. Tämä on nopeasti johtanut kestämättömään velkaantumiseen, kokoomuksen kansanedustaja Heikki Autto toteaa.

– Tuleva vaalikausi on ratkaiseva velkaantumiskehityksen pysäyttämiseksi. Tarvitaan hallitus, joka kykenee vastuulliseen taloudenpitoon ja rohkeaan kasvupolitiikkaan. Kokoomukselle ehdoton edellytys on, että seuraava hallitus laittaa Suomen talouden kuntoon, Autto jatkaa.

Selvä suunnitelma talouden tasapainottamiseksi

Kokoomuksen mielestä seuraavan hallituksen on laadittava ja toteutettava suunnitelma, joka tasapainottaa julkisen talouden seuraavan kahden vaalikauden aikana. Valtiovarainministeriön asiantuntijoiden mukaan seuraavan vaalikauden aikana valtion, hyvinvointialueiden ja kuntien taloutta on tasapainottava yhteensä kuudella miljardilla eurolla, jotta hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohja voidaan turvata.

– Keinoja tasapainottamiseksi kyllä on, mutta ne on valittava viisaasti niin, että ne samalla uudistavat yhteiskuntaa oikeaan suuntaan, Autto pohtii.

Autton mukaan valtiovarainministeriön keinovalikoimaan on listattu myös keinoja, jotka veisivät asioita aivan väärään suuntaan esimerkiksi Lapin elinkeinojen kannalta.

– Lapin kannalta esimerkiksi alennettujen arvonlisäverokantojen turvaaminen on aivan keskeistä, siksi on välttämätöntä, että Lapin ääni kuuluu vahvasti tulevassa eduskunnassa, kun isoja päätöksiä talouden osalta tehdään, Autto sanoo.

Autton mukaan on kuitenkin myös Lapin kannalta välttämätöntä, että valtion talous saadaan tasapainoon, jotta palvelut voidaan turvata, arjen turvallisuutta ylläpitää ja infrastruktuuria kehittää joka puolella maata myös jatkossa.

– Kun tauti on vakava, on lääkkeidenkin oltava väkeviä. Hauskempaahan se tietysti olisi, ettei mitään karvaita lääkkeitä tarvitsisi nieleskellä, mutta tulevat sukupolvet eivät antaisi meille anteeksi, jos nyt hautaamme heidät kohtuuttoman velkavuoren alle, Autto toteaa.

Kokoomuksen tavoitteena on, että tulevan vaalikauden aikana käynnistetään vaikuttavia rakenneuudistuksia, jotka parantavat työllisyyttä ja tuottavuutta sekä vauhdittavat talouskasvua. Rakenneuudistuksilla tavoitellaan menojen kasvun hidastumista kahden vaalikauden aikana. Menoja sopeutetaan etupainotteisesti säästämällä vähemmän tärkeistä kohteista sekä jarruttamalla indeksejä.

Heikki Autto muistuttaa, että 80 prosentin työllisyysasteeseen ei päästä vain toivomalla nopeampaa työllisyyden kasvua, vaan tarvitaan konkreettisia keinoja. Autto esitteli Kokoomuksen vaaliohjelmaa tiedostusvälineille helmikuussa.

– Indeksijarrutus ei missään nimessä tarkoita eläkeindeksejä. Päinvastoin. Haluamme nimenomaan turvata eläkkeet ja niiden ostovoiman kaikille, jotka ovat tästä maasta rakentaneet menestyvän – maan, jota lähes mittarilla kuin mittarilla arvioidaan yhdeksi maailman parhaista, Autto kertoo Kokoomuksen tavoitteista.

– Samalla haluamme varmistaa, että hyvää hoitoa ja hoivaa on jokaiselle niitä tarvitsevalla ja lapsille maailman paras peruskoulu, jonka pohjalta ponnistaa opinnoissa eteenpäin ja rakentaa Suomelle menestystä myös tulevaisuudessa, Autto sanoo.

Työnteon on aina oltava joutenoloa kannattavampaa

– Työhön pääsyn mahdollistaminen jokaiselle työikäiselle ja työkykyiselle suomalaiselle on paitsi inhimillisesti oikein myös talouden kannalta kaikkein olennaisinta, Autto toteaa.

Kokoomuksen ohjelmassa rakenteellisilla työllisyyttä vahvistavilla päätöksillä tavoitellaan 100 000 uutta työllistä, joka vahvistaisi julkista taloutta yli kahdella miljardilla eurolla.

– Työnteon tulee aina olla joutenoloa kannattavampaa. Tämä on välttämätöntä, jotta työllisyysaste saadaan nousemaan riittävän korkeaksi ja toisaalta estettyä esimerkiksi nuorten syrjäytymistä, joka nyt aiheuttaa paitsi suurta inhimillistä vahinkoa myös todella merkittäviä taloudellisia tappioita koko yhteiskunnalle, Autto sanoo.

Komentosillalla. Elina Valtonen, Heikki Autto, Antti Häkkänen ja Anna-Kaisa Ikonen ovat valmiita luotsaamaan Suomea velkaantumisen karikoista turvallisemmille vesille, jos vaalitulos mahdollistaa muutoksen oikeaan suuntaan Kokoomuksen johdolla.

Komentosillalla. Elina Valtonen, Heikki Autto, Antti Häkkänen ja Anna-Kaisa Ikonen ovat valmiita luotsaamaan Suomea velkaantumisen karikoista turvallisemmille vesille, jos vaalitulos mahdollistaa muutoksen oikeaan suuntaan Kokoomuksen johdolla.

Kokoomus siis tasapainottaisi julkista taloutta vauhdittamalla talouskasvua, nostamalla työllisyysastetta, toteuttamalla rakenteellisia uudistuksia sekä karsimalla julkisen sektorin vähemmän välttämättömiä menoja.

– Myös veropolitiikan on tuettava talouskasvua, työllisyyttä ja julkisen talouden tasapainottamista. Yrittäjyyden edellytysten on oltava kunnossa. Se on myös tasapainoisen aluekehityksen kannalta aivan avainasia, Autto linjaa.

Pohjoisen oma ohjelma keskeinen osa tulevaa hallitusohjelmaa

Kokoomuksen puoluevaltuuston puheenjohtajana toimiva Autto toi koko Kokoomuksen puoluejohdon tammikuussa vierailemaan Lapissa. Tuolloin Lapin Kansan haastattelussa puheenjohtaja Petteri Orpo toi esiin, kuinka edellisen kerran Suomen toipuminen finanssikriisin jälkeisestä talouskurimuksesta alkoi juuri Lapista yrittämisen ja matkailun kasvun vetämänä ja näin hän toivoo käyvän nytkin eli Suomi nostetaan ylös Lapista alkaen.

– Seuraavan hallituksen ohjelmaan pitää kirjata Lapin strategia, Orpo sanoo, ja viittaa Pohjois-Ruotsin huimaan kehitykseen Lapin Kansan haastattelussa.

Autton mukaan tulevaisuuteen voidaan siis vaikeidenkin aikojen keskellä suhtautua toiveikkaasti.

– Lapilla on kaikki edellytykset menestyä ja Suomella on mahdollisuus kehittyä hyvinvoivana yhteiskuntana muiden Pohjoismaiden tavoin. Se vaatii kuitenkin tulevalta hallitukselta viisasta politiikkaa, rohkeaa ja jämäkkää otetta asioihin ja myös ymmärtämistä pohjoisen mahdollisuuksista ja tarpeista, Autto näkee.

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys on käynnissä keskiviikosta 22.3. tiistaihin 28.3. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 2.4.

– Näissä vaaleissa määritetään Suomen suunta tuleviksi vuosiksi ja vaaleissa on Lapin kannalta paljon pelissä, joten jokainen ääni on tärkeä, Autto toteaa.